bạn ảo tưởng à, nó cập nhật đến android 8 với miui 10 là may lắm rồi, Chứ lúc nó ra là miui 8 đó, và bạn nghĩ là máy bạn đc có 16gb thì hỏi nếu cập nhật tiếp thì máy bạn còn thừa bnhieu gb để bạn dùng , chưa kể chip Snapdragon 425 cx k mạnh tới vậy đâu bạn à