Nói thật chơi game bác nên đầu tư ip, hầu như game tối ưu hoá cho ios ăn đứt android.