game chuẩn đầu tư ip 7 trở lên chơi mượt nhất. Còn lại toàn phế phẩm chơi tạm thì được.