Bạn đang dùng máy gì? Nếu bạn muốn chuyển qua rom khu vực khác thì bạn phải unlock bootloader và flash rom fastboot qua Mi Flash Tool