Không sài gì là lâu hết pin thôi bạn :) pin yếu thì bạn nên sử dụng ứng dụng cho hợp lý, hạn chế chạy ngầm, tắt những tác vụ ko cần thiết...