Lộc Bi
có khi do mạng nhà bạn

mình xài 4G viettel