แสดงความยินดีด้วย ขอให้ Mi community ประเทศไทย มีสมาชิกเป็น100,000 เป็น1,000,000 ในเดือนสองเดือนนี้
ผมใช้mi มา3รุ่นแล้ว ประทับใจตั้งแต่รู้จัก Redmi note5 , A2lite ทุกวันนี้ใช้ Rsdmi note7 อยู่ ขอบคุณที่มอบสิ่งดีๆๆให้