ขอ Mi Community ประเทศไทยจงเจริญ
มีแฟนคลับเพิ่มขึ้น เหนียวแน่น เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน