ยินดีกับ Mi ด้วนครับ นับเป็นก้าวสำคัญมากๆ อยู่ด้วยกันำปนานๆนะครับ