ขอแสดงความยินดีกับ Mi Community ประเทศไทย ที่มีสมาชิกครบ 70,000 คนแล้ว

ใช้ mi มาสองรุ่น mi5s กับ mi mix2s จะติดตาม mi ต่อไปเรื่อย ๆ