sadsad
cử chỉ đi cho ngon,ko thì mua máy tràn viền làm gì

điện thoại trên thị trường mới bây giờ đa phần là tràn viền r bạn :D