cử chỉ nè ^^ dễ dùng do không cần phải với tay và tiết kiệm được 1 khoảng hiển thị :3