cử chỉ khó dùng lúc đầu, sau quen ngon hơn dùng phím điều hướng