tùy tình huống thôi bạn. Nếu đi xa ko có dk nạp thì bật. còn ko thi thôi. bật tiết kiệm làm giảm hiệu xuất máy