Giắt lưng cục sạc Mi 20k, bật max setting dùng cho sướng, gần hết pin sạc nhanh 50p lại đầy