mình từ lúc mua và xài 1năm rồi không bật tiết kiệm pin bao giờ