đây cơ bản nhấn tay vào đó nó giống như kích hoạt trạng thái kéo thanh thông báo xuống