máy mình có bị gì đâu, coi chừng bị lỗi cảm ứng, đi bảo hành kiểm tra xem