Vương99
Bạn kia plank vậy cũng tính hả trời vậy bữa đó tui mà đi là giải nhất cmnr, form sai be bét thế :)))

lúc đó qua 20p nên đuối rồi