Tài Tetsu
hóng đến các tỉnh miền tây

chúc mừng đồng chí