Nên tổ chức ở Đà Nẵng để Mi Fan có cơ hội tham gia.