nó có sản xuất thiết bị viễn thông như HW đâu mà bị như HW ^^