hào sữa
cho mình hỏi miui của e là 10.3.1 (OEIMIXM) tối hôm qua có thông báo câpk nhật Android 9 nhưng qua hôm sau laik ko thấy là sao ạ
rom 10.3.1(OEIMIXM) VS ROM 10.3.1 (PEIMIXM) KHÁC NHAU CHỖ NÀO Ạ?

bị thu hồi rồi nhé