có mình cũng bị vậy cay quá vs sài nhiều lỗi ghê mình đang tính chuyển sang chiếc realme 3