Redmi note 5 đến hôm nay vẫn chưa có các bác ạ

from app

from app