1658369200
link nè: https://www.harshittechnical.com/p/full-rom-miui-10-9530-global-beta_31.html?m=1

Mix 2s delay 2 tuần rồi chán ghê