อยากมีพลัง เรียกฝน จะด้วยช่วยพื้นที่เกิดภัยแล้ง หรือช่วยดับไฟ ถ้าเกิดไฟป่าครับ

from app

from app