อยากมีพลังจิตควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องใช้แอพ จะเอามาควบคุมอุปกรณ์ Xiaomi ที่บ้าน 555

from app

from app