tại sao lại ko có hai dòng chữ ở góc bên trái như trong hình mình mới chụp hay vậy

from app

from app