6192400123
tại sao lại ko có hai dòng chữ ở góc bên trái như trong hình mình mới chụp hay vậy

vào cài đặt camera tắt dòng dấu chìm đi thì hết nhé bạn.