Kojiro
Nó đây bạn: https://c.mi.com/thread-1889944-1-0.html

rất tuyệt