• Game box được xây dựng trên tinh thần tự do ngôn luận , ý thức lịch sự giữa các gamer đích thực.
  • Hạn chế chia sẻ game crack, lậu ,file apk từ những nguồn không đáng tin cậy hoặc có nội dung không phù hợp với box. Những bài viết có nội dung liên quan tới box khác đều bị xóa.
  • Mỗi game phải có ít nhất 2 hình ảnh miêu tả (phải được mô tả bằng tiếng việt trong các trường hợp ngôn ngữ trong game được trình bày dưới dạng tiếng nước ngoài)
  • Vì box được xây dựng trên tinh thần lịch sự và tôn trọng quyền chơi game của mỗi người nên những comment tục hoặc có ý xúc phạm hoặc spam lẫn nhau sẽ bị xóa  
  • Tránh tình trạng đem game này so sánh game kia hoặc nêu ý kiến cá nhân của mình để đánh giá về game
  • Nếu vi phạm các nội dung trên, cũng như các nội quy chung của diễn đàn, tuỳ theo các nội dung vi phạm, thành viên có thể bị xử lý kỷ luật theo nội quy diễn đàn.
P/S : Luật sẽ được thay đổi dần để hoàn thiện hơn mong anh em nhiệt tình đóng góp để cùng mình làm nên 1 game box lành mạnh cho các Mi fan. Mỗi tuần tôi sẽ cố gắng post 3 game tôi cho là hay nhất để anh em tham khảo . Cảm ơn mọi người đã bỏ ra ít phút để đọc luật của box