Update xong từ pin 25 lên 44 phần trăm tưởng sạc nhanh hơn.  Ai dè mắc luôn cái lỗi sạc đến 99 là ngừng không thể lên 100 . mình sạc suốt 3 tiếng luôn . bình thường hơn 1 tiếng là đầy pin