redemi 5plu lại bị bỏ rơi lần sau mua máy khác tam biệt mi thôi chan wa