khởi động lại máy, ktra định dạng video là loại nào một số loại cần p.mềm chuyên ..., k.nối, hoặc file video đã hỏng... vô vàn thứ, search gg đi bác