2182684599
khởi động lại máy, ktra định dạng video là loại nào một số loại cần p.mềm chuyên ..., k.nối, hoặc file video đã hỏng... vô vàn thứ, search gg đi bác

mình đang quay thì bị tắt nguồn mở lên có file vào nó như thế