đã lên và thấy ok chưa gặp loi như bạn nêu trên.pin thấy cũng ổn hơn tí.