mk có thông báo rồi, mà cập Nhật cứ báo lỗi ko bit làm sao nx