คนยังต้องมีที่วางมือถือ แมวก็เช่นกันต้องมีที่วางคาง ^^