Mặt lưng ko đc đẹp lắm, làm mặt lưng giống con reno thì chuẩn