giá êm quá đợi chính hãng mua về làm máy chính tuyệt cú mèo :))) con redmi 5 plus làm máy phụ thì quá oke