Nhiều lúc thấy ức chế lỗi này vì không thể nào mở được liên kết. tks bác đã chia sẻ.