mới mua con redmi note 7 pro 6 củ 2 được 1 tháng giờ mà con redmi k20 mà dưới 7 củ thì tính sao ta :((