vậy thì redmi chơi lên cận cao cấp rồi k như redmi giá rẻ của ngày xưa