Chưa có thông tin phân phối ở Việt Nam, giá chắc tầm 9tr5 cho bản 4/64