okay men tui đã lưu số đt của bạn để spam rác quảng cáo hé hé...