Văn Tâm 87
lại ko có remi5 plus

chắc bị xiaomi bỏ cập nhật rồi