1. chắc là do xung đột phần mềm -> khởi động lại máy rồi dùng thử xem có bị lại ko
2. Ứng dụng bị lỗi ( khó xảy ra ) -> cài lại ứng dụng mới
3. Nếu hư phần cứng -> mang đi bảo hành