chuyển qua chuyển lại giấu giấu diếm diếm ... hay nhưng mà phiền