1860390183
mình chuyển qua xài Xiaomi khi phát hiện chức năng này. Trước đây dòng Lenovo cũng sử dụng được nhưng không tiện bằng Xiaomi. Tuy nhiên chẳng hiểu sao thỉnh thoảng danh bạ của không gian thứ 2 lại xuất hiện ở không gian thứ 1( danh bạ lưu trên google khác nhau) trong khi mình đã cài đặt biệt lập giữa 2 không gian.

đúng rồi. đó cũng là cái mình cảm thấy nó chưa bảo mật toàn vẹn lắm.